Privatkunder - Sådan får du en GPS tracker - Stella Care

PrivatKunder

GPS tracker fra Stella Care – sådan kan du som privatperson få en GPS tracker.

Jeg er privatperson og ønsker en GPS tracker fra Stella Care

Mange kommuner tilbyder i dag GPS trackere til personer med demens. En udvikling som har betydet at mange flere personer med demens kan bibeholde deres frihed. Friheden til at fortsætte de daglige rutiner, eller til at fortsætte et aktivt liv udendørs. Det betyder også at du som pårørende, kan have ro i kroppen når du ikke er i nærheden af din ægtefælle, mor/far, bedstemor/-far eller ven. Vi kalder vores GPS tracker for Care Trackeren.

Men hvornår er der behov for en Care Tracker?

Det kan være svært at vide hvornår der er behov for en GPS tracker, hvilken løsninger der passer bedst til den individuelle person, og hvordan anskaffelsesprocessen er. Vi har forsøgt at besvare disse spørgsmål på vores hjemmeside, for at hjælpe dig trygt igennem din beslutning. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage kontakt til os.

Kontakt os her

Hvordan får jeg en Care Tracker?

1 - Kontakt din kommune

Vi anbefaler altid at du som privatperson tager kontakt til kommunens demenskoordinatorer, eller hjælpemiddelafdelingen. I de fleste tilfælde tilbyder kommune en GPS tracker, og vil hjælpe dig gennem anskaffelsesprocessen. Er det ikke muligt at få en GPS tracker gennem kommunen, kan du tage kontakt til os.

2 - Tag kontakt til Stella Care

Hvis din kommune ikke tilbyder en GPS tracker, kan du bestille hos Stella Care.
Bestil vores produkter døgnet rundt lige her eller ring til os på telefon 42 42 90 60 hvis du vil have personlig rådgivning. Vi er tilgængelige døgnet rundt, så vores kunder altid kan ringe for at få hjælp og vejledning.

3 - Hvad skal jeg være opmærksom på?

Ofte betaler kommunen helt eller delvist for brugen af GPS trackeren. Det er derfor vigtigt at have undersøgt hvilke muligheder der er i din kommune, inden du bestiller en GPS tracker igennem Stella Care.

Hvis du er privat kunde hos Stella Care og flytter kommune, er det vigtigt at du selv undersøger hvilke aftaler der er i den nye kommune, da dette kan variere.

Hvad siger lovgivningen om brugen af GPS til demente? I 2020 blev lovgivningen ændret, således at brugen af GPS trackere til personer med demens blev nemmere. I dag, er der en fælles samfundsmæssig accept, i forhold til brugen af GPS trackere til personer med demens.

Servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme – uanset om man har nedsat psykisk funktionsevne eller ej. Udgangspunktet er således beskyttelse af den personlige frihed.

I nogle situationer kan personalet være nødt til at gribe ind i retten til selv at bestemme af hensyn til borgerens værdighed, sociale tryghed eller af hensyn til andre.

 

Hvis der gennemføres et indgreb, som borgeren ikke giver eller kan give sit samtykke til, er der tale om magt.

Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes.

Bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service

I medfør af § 128 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, og på baggrund af indstilling fra Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi fastsættes:

§ 1. Når betingelserne i §§ 128 b eller 136 e i lov om social service er opfyldt, kan følgende tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger anvendes:

1) Ind- og udgangsalarmer.

2) Fald- og anfaldsalarmer.

3) Lokaliserings- og sporingssystemer.

§ 2. Ind- og udgangsalarmer efter § 1, nr. 1, er systemer, der giver besked, når personen forlader et givent område, herunder når en linje eller et område passeres eller ved åbning af en dør.

§ 3. Fald- og anfaldsalarmer efter § 1, nr. 2, er systemer, der via sensorer giver signal om aktivitet eller inaktivitet, f.eks. bevægelse eller bevægelsesmønstre i et givent område eller via personbåren sensor, herunder epilepsialarmer og faldmåtter.

§ 4. Lokaliserings- og sporingssystemer efter § 1, nr. 3, er systemer, der er beregnet til lokalisering eller sporing af personer ved forespørgsel i en på forhånd defineret situation, herunder i form af en lokaliserings-GPS.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev udgives ca. 6 gange årligt. I nyhedsbrevet får du den nyeste viden, om den teknik vi anvender til sporing af demente, såsom vores app til at finde forsvundne demente og nyt om dem der arbejder med demente, til en lettere hverdag.