Privatkunder - Sådan får du en GPS tracker - Stella Care

PrivatKunder

GPS tracker fra Stella Care – sådan kan du som privatperson få en GPS tracker.

Jeg er privatperson og ønsker en GPS tracker fra Stella Care

Næsten alle kommuner tilbyder i dag GPS trackere til personer med demens. En udvikling som har betydet at mange flere personer med demens kan bibeholde deres frihed. Friheden til at fortsætte de daglige rutiner, eller til at fortsætte et aktivt liv udendørs. Det betyder også at du, som pårørende, kan have ro i kroppen, når du ikke er i nærheden af din ægtefælle, mor/far, bedstemor/-far eller ven.

Men hvornår er der behov for en GPS Tracker?

Det kan være svært at vide hvornår der er behov for en GPS tracker, hvilke løsninger der passer bedst til den individuelle person, og hvordan anskaffelsesprocessen er. Vi har forsøgt at besvare disse spørgsmål på vores hjemmeside, for at hjælpe dig trygt igennem din beslutning. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os her

Hvordan får jeg en GPS Tracker?

1 - Kontakt din kommune

Vi anbefaler, at du kontakter kommunens demenskoordinatorer eller hjælpemiddelafdelingen. I de fleste tilfælde tilbyder kommune en GPS tracker, og de vil hjælpe dig gennem anskaffelsesprocessen. Er det ikke muligt at få en GPS tracker gennem kommunen, kan du kontakte Stella Care.

2 - Tag kontakt til Stella Care

Tilbyder din kommune ikke en GPS tracker, kan du bestille hos Stella Care.
Bestil vores produkter på hjemmesiden eller ring til os på telefon 42 42 90 60 hvis du vil have personlig rådgivning. Vi besvarer telefonen døgnet rundt.

3 - Hvad skal jeg være opmærksom på?

Ofte betaler kommunen for GPS-trackeren og tilhørende abonnement. Undersøg derfor mulighederne inden du bestiller en GPS-enhed.

Er du privatkunde hos Stella Care, og flytter kommune, anbefaler vi, at du undersøger om din nye kommune har en aftale med Stella Care. Det kan vi oplyse dig om, hvis du kontakter os.

4 - Hvilken GPS-enhed skal jeg vælge?

Tag personen, der skal gå med enheden med på råd. Vores ure er meget populære, og langt de fleste personer vil gerne gå med dem. Vil personen dog ikke gå med ur, kan MiniBox sidde meget diskret og gemt i en bæltetaske i livremmen. Basic enheden kan ligne den fjernbetjening, som man måske tidligere har haft til sin bil, og sidder derfor fint sammen med nøglerne. Endelig kan MiniBox og Basic sidde diskret andre steder på kroppen eller i en snor om halsen.

Hvad siger lovgivningen om brugen af GPS til demente? I 2020 blev lovgivningen ændret, så kommunerne nemt kan bevilge en GPS tracker til personer, der har en demensdiagnose. Heldigvis er der i dag en fælles samfundsmæssig accept, i forhold til at GPS-lokalisering benyttes til af finde personer med demens, når de savnes.

Servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme – uanset om man har nedsat psykisk funktionsevne eller ej. Udgangspunktet er således beskyttelse af den personlige frihed.

I nogle situationer kan personalet være nødt til at gribe ind i retten til selv at bestemme af hensyn til borgerens værdighed, sociale tryghed eller af hensyn til andre.

 

Hvis der gennemføres et indgreb, som borgeren ikke giver eller kan give sit samtykke til, er der tale om magt.

Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes.

Bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service

I medfør af § 128 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, og på baggrund af indstilling fra Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi fastsættes:

§ 1. Når betingelserne i §§ 128 b eller 136 e i lov om social service er opfyldt, kan følgende tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger anvendes:

1) Ind- og udgangsalarmer.

2) Fald- og anfaldsalarmer.

3) Lokaliserings- og sporingssystemer.

§ 2. Ind- og udgangsalarmer efter § 1, nr. 1, er systemer, der giver besked, når personen forlader et givent område, herunder når en linje eller et område passeres eller ved åbning af en dør.

§ 3. Fald- og anfaldsalarmer efter § 1, nr. 2, er systemer, der via sensorer giver signal om aktivitet eller inaktivitet, f.eks. bevægelse eller bevægelsesmønstre i et givent område eller via personbåren sensor, herunder epilepsialarmer og faldmåtter.

§ 4. Lokaliserings- og sporingssystemer efter § 1, nr. 3, er systemer, der er beregnet til lokalisering eller sporing af personer ved forespørgsel i en på forhånd defineret situation, herunder i form af en lokaliserings-GPS.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev udgives ca. 6 gange årligt. I nyhedsbrevet får du den nyeste viden, om den teknik vi anvender til sporing af demente, såsom vores app til at finde forsvundne demente og nyt om dem der arbejder med demente, til en lettere hverdag.