Om os - Stella Care löser ett samhällsproblem - Stella Care

Om Stella Care

Stella Care löser ett samhällsproblem genom att använda och vidareutveckla känd teknik så att den kan användas för andra ändamål än den ursprungligen var tänkt.

Stella Care skiljer sig från konkurrenterna genom följande:

  • Ett system med GPS för dementa, som är utvecklat med hjälp av användarna och därför är mycket lättanvänt. Det används från en app i en mobiltelefon.
  • Vår app talar automatiskt om för användaren om något är fel. Till exempel om en GPS-tracker stängs av eller om batterinivån är låg. Och givetvis larmar appen när den dementa personen lämnar området.
  • Vi erbjuder små GPS-tracker som är värdiga att gå med för den demensdrabbbade. GPS-tracker finns i olika utföranden, till exempel som ett armbandsur eller en liten box.
  • Vi förbättrar och vidareutvecklar vårt system hela tiden. Eftersom vi har utvecklat det själva har vi också möjlighet att göra förbättringar som våra konkurrenter inte kan göra.

Vi stödjer Alzheimerföreningen

Vi på Stella Care tycker att Alzheimerföreningens arbete är berömvärt. Därför stödjer vi föreningen genom att säkerställa bättre villkor för dementa och deras anhöriga.

Alzheimer foreningen

Medlem av danish care

Danish Care

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev publiceras ca. 6 gånger om året. Nyhetsbrevet ger dig den senaste kunskapen om den teknik vi använder för att spåra personer med demens, till exempel vår app för att hitta förlorade personer och nyheter om dem som arbetar med demens, för en enklare vardag.