PrivatKunder

Alla ska ha möjlighet att få en GPS-tracker från Stella Care

Jag är privatperson och önskar en GPS-tracker

Många kommuner erbjuder i dag GPS-tracker till personer med demens. En utveckling som har betytt att många fler personer med demens kan behålla sin frihet. Friheten till att fortsätta med sina dagliga rutiner eller till att fortsätta med ett aktivt liv utomhus. Det innebär också att du som anhörig kan känna dig lugn när du inte är i närheten av din make/maka, mamma/pappa, mor-/farförälder eller vän. Vi kallar vår GPS-tracker för Care Tracker.

Men när behövs en Care Tracker?

Det kan vara svårt att veta när en GPS-tracker behövs, vilka lösningar som är de bästa för den enskilde och hur man skaffar en. Vi har försökt besvara de frågorna på vår hemsida för att du ska känna dig trygg vid ditt beslut. Om du har frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med oss.

Kontakt oss her

Hur får jag en Care Tracker?

1 - Kontakta din kommun

Vi rekommenderar alltid att du som privatperson tar kontakt med din kommuns demenssamordnare eller hjälpmedelsavdelning. För det mesta erbjuder kommunen en GPS-tracker och hjälper dig genom processen att skaffa en. Om det inte är möjligt att få en GPS-tracker via kommunen kan du ta kontakt med oss.

2 - Ta kontakt med Stella Care

Om din kommun inte erbjuder en GPS-tracker kan du beställa hos Stella Care. Ring till oss på 0844-68 83 65 om du vill få personlig rådgivning.

3 - Vad ska jag tänka på?

Ofta betalar kommunen helt eller delvis för användningen av en GPS-tracker. Därför är det viktigt att undersöka vilka möjligheter det finns i din kommun, innan du beställer en GPS-tracker genom Stella Care. Om du är privatkund hos Stella Care och flyttar till en annan kommun är det viktigt att du själv undersöker vilka avtal som finns i den nya kommunen. Detta kan variera.

2010 ändrades lagstiftningen. Det blev lättare att använda GPS-tracker till personer med demens. I dag finns det samsyn i samhället och acceptans för att använda GPS-tracker till personer med demens.

Detta säger danska serviceloven (lagen om social service) § 125

Om en dement lämnar sin bostad och det därmed finns risk för att personen skadar sig själv kan personalen besluta att använda ett personlarm eller pejlingssystem (GPS) för den dementa som en del av den dagliga omsorgen och vården. Om den dementa inte själv kan ge sitt samtycke och inte heller protesterar mot åtgärden är detta inte en tvångsåtgärd och åtgärden behöver därför inte registreras och anmälas. Om den dementa protesterar mot larmet/pejlingssystemet kan personalen ansöka hos kommunen om tillstånd att använda personliga larm- eller pejlingssystem. Det ska vara dokumenterat att den dementa lämnar bostaden utan att kunna ta vara på sig själv, och personalen ska utan framgång ha provat olika vård- och socialpedagogiska insatser för att undvika att den dementa lämnar bostaden, innan larm- och pejlingssystem övervägs. Ett beslut om larm- och pejlingssystem kan för medborgare med demens gälla för obegränsad tid. Åtgärden ska utvärderas löpande.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev publiceras ca. 6 gånger per år. Nyhetsbrevet ger dig den senaste kunskapen om tekniken vi använder för att spåra demens, till exempel vår app för att hitta förlorad demens och nyheter om dem som arbetar med demens, för en enklare vardag.